AMAÇ

 

Engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak. 

 

Birimde görev alanların ad, soyad ve görev alanları aşağıda yazılmıştır.

 

 

ADI SOYADI

ÜNVANI

GÖREV ALANI

Prof.Dr. İsmail BİRCAN

 

Rektör Yardımcısı

Birim Başkanı

A.Aziz Şeren

Genel Sekreter

Uygulamayla ilgili talimatların hazırlanması, fiziki ve manevi kolaylıkların sağlanması

Uzman Psikolog Simge Saraç

Psikolog

Psikologluk ve danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi

Mustafa Ercan

Ulaşım Sorumlusu

Ulaşım hizmetlerinin yerine getirilmesi

 

Öğrenci İşleri Müdürü

Öğrencilere kolaylık sağlanması,öğrencilerin yönetmelikler konusunda bilgilendirilmesi

Oktay Yıldız

İç Hizmetler Müdürü

 

Engellilere uygun eğitim ortamı hazırlanması, araç gereç temini

 

Prof. Dr. Neşe Çelebi

Öğretim Elemanı

Mühendislik Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı

 

Öğr.Gör. İrem Metin Orta

 

Öğretim Elemanı

 

Fen - Edebiyat Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı

 

Öğr. Gör. Nazlı Nazende Yıldırım

 

Öğretim Elemanı

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı

 

Yrd.Doç.Dr. Fatma Ülkü Selçuk

 

Öğretim Elemanı

 

İşletme Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı

 

Arş.Gör. Damla Songur

 

Öğretim Elemanı

 

Hukuk Fakültesi Engelli Öğrenci Danışmanı

 

Arş.Gör. Tuğçe Tarhan

 

Öğretim Elemanı

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Engelli Öğrenci Danışmanı

 

Öğr.Gör. Fügen Selbes

 

Öğretim Elemanı

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Engelli Öğrenci Danışmanı

Öğr.Gör.Dr.Meltem Eryılmaz

Öğretim Elemanı

Meslek  Yüksek Okulu Engelli Öğrenci Danışmanı

 

Serpil Çınar

 

Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencisi

 

Engelliler Birimi Öğrenci Komisyonu Üyesi

 

Elif Kavak

 

 

Atılım Üniversitesi Lisans Öğrencisi

 

Engelliler Birimi Öğrenci Komisyonu Üyesi